Agents of Change

Agents of Change je projekt sestávající se ze dvou mezinárodních školení. Snažíme se v něm zpracovat nový přístup ke školení vedoucích dobrovolnických projektů. Školení budou kombinovat prvky tréninků osobnostního rozvoje (jak je můžete znát např. z dílny Olde Vechte Foundation) a praktická témata užitečná při vedení skupin účastníků. Projekt je podpořen programem Erasmus +.

Dscn8582
Agents for change post
 mg 1020

Hlavní cíle projektu jsou následovné:

  • Reflektovat roli vedoucí/ho a poznat vlastní postoje, přístup a vnitřní motivaci účastníků k tomu, jak pracují s dobrovolnictvím
  • Zlepšit a podpořit účastníky ve využívání praktických dovedností (zejména nástrojů koučinku a mentoringu či projektového managementu) při práci se skupinami a projekty v dobrovolnictví
  • Implementovat zkušenosti účastníků v praxi a multiplikovat je mezi jejich kolegy a cílovými skupinami

Školení v rámci projektu Agents of Change jsou určena účastníkům, kteří:

  • Plánují vést workcamp a ideálně mají za sebou běžné školení pro vedoucí workcampů
  • Účastnili se už min. 1 workcampu v roli účastníků; předchozí zkušenost s vedením workcampů mít mohou, ale není to podmínkou
  • Je jim alespoň 18 let a dokážou komunikovat v angličtině
  • Mohou se účastnit celých školení od začátku do konce

Přehled aktivit:

  • 1. školení – 28. dubna – 8. května (včetně cesty) v Creative Space, Hollökö, Hungary, hlavním praktickým tématem budou nástroje koučinku a mentoringu pro podporu skupiny např. na workcampu. Právě probíhá přihlašování! Více informací ve výzvě pro účastníky.
  • 2. školení – 29. září – 9. října (včetně cesty) v ČR (místo bude upřesněno), prakticky se tentokrát zaměříme na vedení projektů.

Kontakt:
Pro více informací pište koordinátorce Lence Polcerové.

Novinky