Employability via Volunteering

Projekt Employability via Volunteering se zaměřuje na podporu a zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří získali dobrovolnickou zkušenost.

Noc campleader%c5%af
Secret personal letters  lenka polcerov%c3%83%c2%a1
World cafe in progress  lenka polcerov%c3%83%c2%a1

Projekt zkoumá možnosti uznávání neformálního vzdělávání a navazuje na projekt předchozí “Zdokonal se”, který byl realizován v letech 2015 a 2016. V tomto projektu byla vyvinuta webová aplikace IM-PROVE, která zaznamenává získané zkušenosti dobrovolníků a umožňuje jim nabité dovednosti tlumočit do jazyka srozumitelného například budoucím zaměstnavatelům.

Právě nástroj IM-PROVE chceme v rámci nového projektu využít a propojit ho s nástroji Youthpass, Europass či Open Badges, s cílem podpořit uznávání neformálního vzdělávání např. v rámci přijímacích řízení mladých lidí do zaměstnání.

V první fázi projektu zjišťujeme, zda a jakým způsobem firmy ve výběrových řízeních zohledňují dobrovolnickou zkušenost uchazečů a zda úřady práce podporují získávání zkušeností v rámci neformálního vzdělávání.

V dalších fázích plánujeme propojit získané informace a potřeby firem, úřadů práce a dobrovolníků s aplikací IM-PROVE a také vytvořit interaktivní brožuru, jak s aplikací pracovat.

Výstupy projektu:

  • kvalitativní výzkum v oblasti uznávání dovedností získaných dobrovolnictvím v procesu výběru nových zaměstnanců či při hledání zaměstnání
  • update webapp IM-PROVE a její napojení na další nástroje
  • realizace školení pro pracovníky s mládeží, školitele a vedoucí s cílem naučit reflektovat mladé lidi vlastní zkušenosti či dovednost a prezentovat je i v rámci pracovních pohovorů
  • zpracování interaktivní elektronické příručky pro práci s dobrovolníky s využitím aplikace IM-PROVE

Projekt je realizován za podpory Evropské komise – dotačního titulu Erasmus+ a je realizován od 1. 12. 2016 do 31. 10. 2018.

Eu flag erasmus  vect pos mensi

Novinky