Dobrovolnictví do škol

Ve školách se rozmáhají různé nešvary a my bychom si přáli, aby workcampy byly jedním z nich…a to nejen mezi studenty, ale také mezi učiteli.
Pozvěte si nás do Vaší školy a nechte se vtáhnout do světa mezinárodního dobrovolnictví!

Co jsou to ty workcampy a jaký mohou mít lokální i globální dopad? Co se můžeš naučit během 2 týdnů ve skupině neznámých lidí z celého světa a proč by na workcamp měl/a jet i pan/í učitel/ka?

Setkání na téma workcampy je určeno jak pro ty, kteří ještě nemají plný letní itinerář, tak pro ty, kteří se neodmítnou zamyslet nad smyslem mezinárodního dobrovolnictví.

Délka setkání: 45 minut
Věk studentů: 16 – 19 let
Rozvoj průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
Setkání je vedeno dle principů konstruktivistické výuky (studenti i učitelé jsou aktivní součástí aktivit i diskusí).

Jezdíme po školách v dubnu-červnu 2018, kdy se potkáme u Vás?
Kontakt:
Lucie Horáková
lucie@inexsda.cz
tel.č.: 777 343 214

Novinky